Huwag Kalimutan sa May 10, 2010

Party List for May 10, 2010

Wednesday, March 24, 2010

MISYON AT LAYUNIN:

Mabigyan ng sapat sa atensyon ang kakulangan sa Pamilyang Pilipino sa aspeto ng responsible Parenthood at Family Planning. Ibalik ang kakayahan ng pamilyang Pilipino na humubog ng edukado, responsible, makatao at epektibong mamamayang o indisidwal. Itaas ang antas o Kalidad at ispiritwal.

Isulong ang polisiya kontra broken families tulad ng pagbibigay ng importansiya sa banal na sakristiya ng kasal at legal na pagsasama ng mag-asawa. Makabuo ng ideyal na pamilyang Pilipino na may sapat na kakayahang magtaguyod ng mga responsableng mga indibidwal at moralidad sa susunod na henerasyon:

No comments:

Post a Comment